20 Ιαν 2010

Γκοθιές?

Kissing next to a graveyard.
The candles were lighting our way.
And we were walking by
Followed by a cat.

Δεν υπάρχουν σχόλια: